A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

Bezpieczne Gliwice to program stałej, długofalowej współpracy instytucji (w tym samorządu, służb, inspekcji, straży i pomocy społecznej) oraz organizacji społecznych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i patologiom społecznym występujących na terenie miasta.

Płaszczyzną działania jest:

  • wypracowanie stałej formuły współpracy zezwalającej na realizację programu
  • stworzenie stałych mechanizmów koordynujących funkcjonowanie wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • uzyskanie gwarancji, iż powyższe formy działania zezwolą na skuteczniejsze wykorzystywanie sił i środków zaangażowanych w zapobieganie zagrożeniom

Głównymi celami programu są:

  • ograniczenie przestępczości na terenie miasta
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i poprawa jakości życia mieszkańców
Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE