A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

 

CRG1Centrum Ratownictwa Gliwice jest jednostką organizacyjną miasta Gliwice. Działalnością CRG kieruje Dyrektor, nadzór nad jednostką sprawuje Prezydent Miasta Gliwice.

 

 

 

 Przedmiotem działalności CRG jest m.in. realizacja zadań z zakresu:

  • zarządzania kryzysowego,
  • ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej,
  • ratownictwa,
  • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  • zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
  • obrony cywilnej i ochrony ludności,
  • obronności.

Do zakresu działania jednostki należy m.in.:

1) utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania stanowisk dyspozytorskich podmiotów ratowniczych realizujących zadania z zakresu ratownictwa oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - funkcjonujących w CRG.

Obecnie na wspólnej sali dyspozytorskiej Państwowa Straż Pożarna, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Gliwice (PCZK) oraz Straż Miejska przyjmują całodobowo zgłoszenia o zdarzeniach zgłaszanych z terenu miasta oraz z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Ośrodek umożliwia alarmowanie i dysponowanie niezbędnych sił i środków podmiotów ratowniczych do zdarzeń oraz zapewnia również możliwość koordynacji prowadzonych działań oraz usuwanie skutków zdarzeń;

2) utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania PCZK i realizacja jego zadań.

W sytuacjach kryzysowych Centrum Ratownictwa Gliwice zapewnia Prezydentowi Miasta Gliwice warunki do kierowania pracami Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz podmiotów i organizacji z nim współdziałających.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

CRG3

Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE