A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE
Centrum Ratownictwa Gliwice
ul. Bolesława Śmiałego 2b
44-121 Gliwice
 
tel.: 32 301-98-15
fax: 32 301-98-14

e-mail: crg@crg.gliwice.eu

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 - 15:30

Powiatowe Centrum Zarządzania                   Kryzysowego (całodobowo):

 

sms gluchoniemi

 

tel.: 32 231-98-76
fax: 32 301-97-10

e-mail: pczk-gliwice@poczta.crg.gliwice.pl

numer kontaktowy dla osób głuchoniemych:
kom.: 510-140-480

 
W związku ze zdarzającymi się trudnościami, lub opóźnieniami w dotarciu niektórych wiadomości e-mail, uprzejmie prosimy o stosowanie żądań potwierdzenia otrzymania wiadomości w wysyłanej korespondencji, celem upewnienia się o jej odczytaniu. W pilnych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny.
 

 

Wyświetl większą mapę

 

Dane kontaktowe pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice:

Lp.
Imię
i nazwisko
Stanowisko
Nr pokoju
Nr telefonu
Kierownictwo CRG
1
Tomasz Wójcik
Dyrektor CRG
122
32 301-98-15
2
Jan Sroka
Zastępca Dyrektora CRG
124
32 301-98-15
32 301-97-50
3
Anna Kafanke
Główny Księgowy
135
32 301-97-47
Zespół Zarządzania Kryzysowego (ZZK)
1
Adam Kupidłowski
Kierownik Zespołu
134
32 301-97-57
2
Tomasz Koszela
Zastępca Kierownika Zespołu
120
32 301-97-44
3
Marek Zaleski
Starszy specjalista ds. ochrony przeciwpowodziowej
132
32 301-97-99
4
Daniel Mikulski
Specjalista ds. reagowania kryzysowego
2
32 301-98-16
5 Jakub Stradomski
Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego
136
32 301-97-53
Służba Dyżurna (PCZK)
1
Joanna Piaskiewicz-Kępińska
Starszy inspektor / dyspozytor PCZK
125
32 231-98-76
2
Adam Stankiewicz
Starszy inspektor / dyspozytor PCZK
3
Robert Bałuta
Inspektor / dyspozytor PCZK
4 Olgierd Gerszyński Inspektor / dyspozytor PCZK
5
Grzegorz Rewucki
Inspektor / dyspozytor PCZK
6 Waldemar Jędroszkowiak
Inspektor / dyspozytor PCZK
Zespół Eksploatacji i Obsługi (ZE)
1
Marek Norek
Kierownik Zespołu
19
32 301-98-20
2
Marzena Stępień
Zastępca Kierownika Zespołu
20
32 301-97-56
3
Grzegorz Bogulak
Specjalista ds. informatyki i łączności
21
32 301-97-97
4
Krzysztof Zarazka
Informatyk
21
32 301-97-55
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
1
Marek Norek
Kierownik Zespołu
19
32 301-98-20
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obronnych (SO)
1
Jacek Słota
Specjalista ds. obronnych
136
32 301-97-51
2
Justyna Szlachta-Żukowska
Specjalista ds. obronnych
132
32 301-97-65
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych (OR)
1
Ewa Młocek
Inspektor ds. organizacyjnych
123
32 301-98-15
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr i księgowości (KD)
1
Joanna Burdzy
Specjalista ds. kadr i księgowości
137
32-301-97-15
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej (OC)
1
Krzysztof Grzyb
Specjalista ds. obrony cywilnej
132
32 301-97-54
2 Anna Mojeścik Inspektor ds. obrony cywilnej 132 32 301-97-59
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego (BP)
1 Aleksandra Bartkowiak Specjalista ds. bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego
120 32 301-97-23

 

Dane kontaktowe zespołów dyżurnych Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej funkcjonujących w CRG:

Lp.
Służba
Telefon
 alarmowy
Telefon alarmowy
(kom.)
Faks
alarmowy
E-mail
Nr pokoju
1
Państwowa Straż Pożarna
998 510-140-479 32-301-97-16 pspmsk@poczta.crg.gliwice.pl 125
2 Straż Miejska 986  609-521-986 32-338-19-80 sekretariat@smgliwice.pl 125
 

Szczegółowe dane kontaktowe pracowników CRG

Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE