A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

Obecny kształt Obrony Cywilnej w Polsce, normuje Protokół Dodatkowy I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. 1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991 oraz Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. 2004, nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) a także akty wykonawcze do niej (rozporządzenia).

W rozumieniu Protokołu Dodatkowego I określenie "obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych wymienionych niżej zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

Są to następujące zadania:

 • służba ostrzegawcza
 • ewakuacja
 • przygotowanie i organizowanie schronów
 • obsługa środków zaciemnienia
 • ratownictwo
 • służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną
 • walka z pożarami
 • wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych
 • odkażanie i inne podobne działania ochronne
 • dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia
 • doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami
 • doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej
 • doraźne grzebanie zmarłych
 • pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania
 • dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. 2004, Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) obrona cywilna ma na celu:

 • ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury
 • ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny
 • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków
Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE