A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE
Rodzaje alarmów, treść komunikatów ostrzegawczych, sygnały alarmowe.

Podstawowe zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu:

 • włącz odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwości kanału stacji lokalnej
 • postępuj zgodnie z zalecaniami podawanymi w komunikatach
 • wykonuj polecenia organów kierujących akcją ratowniczą

Szczegółowe postępowanie po ogłoszeniu alarmu:

1. Alarm powietrzny.

Po usłyszeniu zapowiedzi słownej o ogłoszeniu alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

Osoby znajdujące się w domu powinny:

 • ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia

Osoby znajdujące się miejscu publicznym powinny:

 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym
 • podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej

Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowiepowinni udać się do najbliższego ukrycia. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

2. Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami.

Po usłyszeniu zapowiedzi słownej o uprzedzeniu o zagrożeniu skażeniami należy:

 • zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych
 • nie zbliżać się do rejonu awarii
 • stosować się do zaleceń informacji przekazywanych w komunikatach, głównie środkami nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach

Przebywając na terenie otwartym należy:

 • zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary)
 • opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające
 • udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych

 

Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE