A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

Budowla ochronna jest to specjalnie wykonana i wyposażona budowla lub część budynku (najczęściej podpiwniczenie) w celu zapewnienia zbiorowej ochrony ludności przed środkami rażenia, skażeniami promieniotwórczymi i chemicznymi, w tym toksycznymi środkami przemysłowymi.
Budowle ochronne mogą być przygotowywane z przeznaczeniem na ukrycie w nich ludzi i zabezpieczenie przed zniszczeniem ruchomych dóbr kultury, szczególnie ważnej dokumentacji, cennej aparatury oraz zapasów żywności i leków.
Budowle ochronne funkcjonują w okresie pokoju i w czasie wojny. Mogą one być przygotowywane jako schrony o określonej normami technicznymi wytrzymałości konstrukcyjnej oraz jako ukrycia bez szczególnych wymogów wytrzymałościowych (ukrycia zastępcze). Na ukrycia mogą być wykorzystane podziemne obiekty komunikacyjne (metro, parkingi), handlowe, usługowe, magazynowe itp.

Budowle ochronne przygotowuje się w dwóch etapach:

I etap - budowle będące w gotowości eksploatacyjnej.
II etap - budowle przygotowane częściowo.

Typowa budowla ochronna składa się z następujących elementów:

 • wejścia/wyjścia
 • przedsionka (stanowiącego śluzę)
 • korytarza
 • drzwi ochronno - hermetycznych
 • komór schronowych
 • WC
 • czerpni powietrza
 • wyjścia awaryjnego wraz z szybem wyłazowym
 • agregatu filtrowentylacyjnego
 • wywiewnych klap schronowych
 • automatycznego zaworu przeciwwybuchowego
 • komory rozprężnej
 • wentylacji grawitacyjnej
 • instalacji elektrycznej
 • zbiorników na wodę pitną

Szczegółowych informacji o lokalizacji budowli ochronnych w budynkach mieszkalnych lub instytucjach, w których takie budowle się znajdują udzielają: właściciele budynków, ich zarządcy (administratorzy) oraz gospodarze domów.

W okresie pokoju budowle ochronne mogą być wykorzystywane przez właścicieli tych obiektów (np. spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, zakłady pracy, zakłady użyteczności publicznej) na potrzeby handlowe, usługowe, magazynowe, kulturalne, szkoleniowe, sportowe oraz jako lokatorskie boksy piwniczne.

Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE