A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

Krajowe regulacje prawne dotyczące obrony cywilnej, tj. ustawa o powszechnym obowiązku obrony oraz akty wykonawcze do niej, nie są spójne i nie wyczerpują wszystkich obszarów zadaniowych obrony cywilnej wymienionych przez wspomniany Protokół Dodatkowy I. Przepisy nie określają jednoznacznie zadań obrony cywilnej realizowanych w czasie pokoju, ograniczając się wyłącznie do zadań obejmujących działalność planistyczną, organizacyjną, szkoleniową i upowszechniającą wiedzę na temat problematyki obrony cywilnej.

W ostatnich latach wiele krajowych aktów prawnych dotyczących obrony cywilnej przestało obowiązywać, a w ich miejsce nie zostały przyjęte nowe regulacje.

Brak regulacji prawnych w powyższych przypadkach poważnie ogranicza możliwość realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej. Przy aktualnym braku regulacji prawnych dotyczących zorganizowania systemu OC, obrona cywilna może być pojmowana tylko i wyłącznie jako zadania do realizacji (bez uszczegółowienia sposobu ich wykonania), a nie jako system posiadający określoną strukturę organizacyjną (opartą np. o formacje obrony cywilnej).

Z powyższych względów, konieczne jest wydanie nowych regulacji prawnych, które uporządkują kompetencje i zadania wszystkich organów administracji publicznej, instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz innych podmiotów zobowiązanych do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej. Prawo to powinno stanowić dopełnienie rozwiązań przyjętych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, co razem powinno złożyć się na kompleksową regulację prawną w obszarze szeroko rozumianej ochrony ludności.

Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE