A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

Przygotowania obronne państwa.

Obowiązki obywateli oraz organów władzy i administracji rządowej, samorządowej a także innych organów i instytucji państwowych określone Art.85 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Art.1 i Art.2 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej są determinantami działań Prezydenta Miasta i podległych mu struktur w zakresie dbania o bezpieczeństwo, w obszarze obejmującym przygotowanie miasta do reagowania na możliwe do wystąpienia zagrożenia zarówno niemilitarne jak i militarne oraz przygotowanie miasta do funkcjonowania w razie zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

 

Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE