A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

Wsparcie mobilizacyjnego rozwinięcia Sil Zbrojnych realizowane jest na terenie miasta Gliwice poprzez akcję doręczania dokumentów powołania żołnierzom rezerwy do jednostek mobilizowanych lub doręczanie wezwań do wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych.

Proces doręczania dokumentów powołania odbywa się za pomocą akcji kurierskiej Prezydenta Miasta. Akcja kurierska to zorganizowany przez organ administracji publicznej system doręczania dokumentów powołania adresatom, którymi są najczęściej żołnierze rezerwy lub osoby, na które nałożono obowiązek świadczeń na rzecz obrony.

Celem uruchomienia akcji kurierskiej za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień jest sprawne i możliwie szybkie przekazanie dokumentów powołania do konkretnego adresata. Wśród dostarczanych dokumentów są:

  • karty powołania dla żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa
  • karty powołania dla żołnierzy rezerwy jednostek wojskowych biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków
  • karty powołania do czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
  • wezwania do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju

Akcję kurierską prowadzi się zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Gliwice „Planem Akcji Kurierskiej”. Opracowanym na podstawie zarządzenia nr 396/15 Wojewody Śląskiego z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa śląskiego.

Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE