A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

Szkolenie obronne dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz kierowniczej kadry miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z większościowym udziałem miasta Gliwice prowadzi się w celu przygotowania tych instytucji do funkcjonowania w czasie podnoszenia gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. Szkolenie organizuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego

Szkolenia obronne prowadzone jest w różnych formach takich jak:

  • wykłady
  • seminaria
  • treningi
  • gry decyzyjne
  • ćwiczenia (obronne)

Szkolenie teoretyczne (seminaria) odbywa się raz – dwa razy w roku w ilości 8 godzin . Ćwiczenia obronne, jako najwyższa forma szkolenia, prowadzone są w cyklu trzyletnim i trwają dwa do trzech dni. Podczas ćwiczeń uruchamiane są ogniwa kierowania przygotowywane na czas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, gdzie odpowiednie osoby lub obsady stanowisk kierowania praktycznie wykonają zadania jakie miały by do wykonania podczas zagrożenia państwa i czasie wojny

Tematyka szkoleniowa ustalana jest w zależności od potrzeb przeszkolenia odpowiednich zespołów ludzi uczestniczących w zabezpieczeniu funkcjonowania Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. Związana jest z zatwierdzonym „Programem szkolenia obronnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach na lata 2015-2017”.

Co 4 do 5 lat prowadzony jest trening akcji kurierskiej, który ma na celu sprawdzenie możliwości dostarczania kart powołania dla żołnierzy rezerwy zamieszkałych w Gliwicach lub kart do wykonywania świadczeń na rzecz obronności. Innymi słowy jest to sprawdzenie możliwości alarmowego trybu powołania żołnierzy rezerwy do służby wojskowej lub świadczeń na rzecz obronności.

 

Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE