A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

Zabezpieczenia i wsparcie wojsk sojuszniczych na terenie miasta Gliwice realizowane jest przez tzw. punkt kontaktowy HNS (Host Nation Support) – jest to cywilna i wojskowa pomoc, świadczona w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów, przez państwo, na którego terytorium przemieszczają się lub są rozmieszczone i działają siły i organizacje NATO.

Zakres realizowanych przedsięwzięć regulują zobowiązania wynikające z porozumień w ramach Sojuszu lub z dwustronnych bądź wielostronnych umów zawartych między "państwem - gospodarzem" oraz organizacją NATO i państwami wysyłającymi wojska.

Ponadto Polski HNS obejmuje nie tylko zaopatrzenie, usługi i infrastrukturę (logistykę), ale także dostarczenie sojusznikom innych "produktów", jakimi są informacje, swoboda działania, bezpieczeństwo i poparcie społeczne.

W nowoczesnej logistyce NATO występuje wymóg "wykorzystywania zasobów miejscowych". Wykorzystanie ich opiera się na trzech założeniach:

 1. Potrzeby i możliwości zasobów wojskowych i cywilnych powinny być zbilansowane. Za wykorzystaniem sił i środków cywilnych muszą przemawiać określone korzyści lub ułatwienia (uzupełnienie niedostatków logistyki wojskowej, zysk na czasie, korzyści finansowe).
 2. Korzystanie z zasobów cywilnych musi być legalne, tzn. oparte na prawie państwa przyjmującego. Jego ustawodawstwo powinno regulować realizację świadczeń osobistych i rzeczowych na korzyść wojsk sojuszniczych od chwili ich przybycia.
 3. Zasoby cywilne i wojskowe wykorzystuje się łącznie, gdyż mają one charakter komplementarny i uzupełniają się nawzajem, zwiększając możliwości wspieranych wojsk.

Podstawowe wsparcie, które może być dostarczane przez cywilnych kontrahentów to:

 • transport kolejowy i samochodowy
 • prace załadunkowe i wyładunkowe
 • tworzenie składów i magazynów
 • obsługę, ewakuację techniczną i remonty pojazdów samochodowych
 • udostępnienie urządzeń i linii telekomunikacyjnych
 • usługi socjalno - bytowe, komunalne
 • prace i usługi kwaterunkowo - komunalne
 • zaopatrzenie w artykuły codziennego użytku

W celu wykonania tych przedsięwzięć na bazie Centrum Ratownictwa Gliwice (CRG) organizowany jest punkt HNS Prezydenta Miasta Gliwice. Posiada on stosowne pełnomocnictwa wydane przez Prezydenta Miasta, odpowiednią dokumentacje oraz obsadę etatową z pracowników CRG.

Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE