A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

WYCIĄG Z PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA GLIWICE

1.1.2. Charakterystyka zagrożeń z oceną ryzyka

Katalog zagrożeń obejmuje:

1.1.2.1. Strefy zagrożeń powodziowych.

Województwo śląskie leży na wododziale górnych biegów rzeki Wisły i rzeki Odry. Należy do rejonów o średnim zagrożeniu powodziowym w skali kraju. Przyczynami wezbrań na tym terenie są najczęściej opady nawalne lub rozlewowe w okresie letnim, głównie w lipcu i sierpniu. Roztopowe powodzie wiosenne występują bardzo rzadko i nie przybierają wielkich rozmiarów.

Gliwice – miasto na prawach powiatu zajmuje powierzchnię 134,2 km² i stanowi najbardziej na zachód wysuniętą jednostkę zespołu miast województwa śląskiego. Miasto leży pomiędzy 50°14' a 50° 22' szerokości geograficznej północnej oraz 18°33' a 18°45' długości geograficznej wschodniej.

Gliwice zlokalizowane są w środkowej części zlewni rzeki Kłodnicy, na terenach płaskich, zdeformowanych działalnością człowieka (zmiany związane z działalnością górniczą, nasypy, wiadukty, tereny silnie zurbanizowane). Na terenie Gliwic, w górnej części zlewni rzeki Kłodnicy znajduje się większość dopływów rzeki (dopływy prawostronne).

W centrum miasta do Kłodnicy wpływa potok Ostropka - jako lewobrzeżny jej dopływ.W dolnym odcinku Kłodnicy, na północno-zachodnich granicach miasta, po jej lewej stronie, wpływa potok Kozłówka.

Od Portu Gliwice znajdującego się na terenie Łabęd, Kłodnica płynie wzdłuż Kanału Gliwickiego, aż do zbiornika Dzierżno Duże.

Zestawienie rzek i potoków na obszarze Gliwic oraz nazwa administratora:

Lp.
Nazwa cieku (km od – do)
Długość odcinka cieku (km)
Odbiornik - strona dopływu
Nazwa administratora
1.
rzeka Kłodnica
40,400 – 55,000
14,600
rz. Odra brzeg prawy
RZGW Gliwice
2.
Kanał Gliwicki
39,400 – 35,400
4,000
rz. Odra brzeg prawy
RZGW Gliwice
3.
potok Czarniawka
0,000 – 1,800
1,800
rz. Kłodnica brzeg prawy
ŚZMiUW Katowice
Biuro Terenowe Gliwice
4.
potok Guido
0,000 – 2,000
1,945
rz. Kłodnica brzeg prawy
PU UM Gliwice
5.
rzeka Bytomka
0,000 – 3,300
3,300
rz. Kłodnica brzeg prawy
RZGW Gliwice
6.
potok Rokitnicki
0,000 – 2,900
2,900
rz. Bytomka brzeg prawy
ŚZMiUW Katowice
Biuro Terenowe Gliwice
7.
potok Ostropka z prawym dopływem Doa
0,000 – 4,820
4,820 – 5,950
4,820
1,130
rz. Kłodnica
brzeg lewy
PU UM Gliwice
ŚZMiUW Katowice
Biuro Terenowe Gliwice
8.
potok Kozłówka
0,000 – 0,655
3,070 – 5,600
3,185
rz. Kłodnica
brzeg lewy
ŚZMiUW Katowice
Biuro Terenowe Gliwice
9.
potok Ligocki
0,000   – 1,900
1,900 
rz. Kłodnica
brzeg lewy
PU UM Gliwice
Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE