A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

Podstawę prawną do opracowania Planu stanowi art. 7 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

,,Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla miasta Gliwice" zawiera m.in.:

  • charakterystykę miasta pod względem powodziowym
  • ocenę zagrożenia powodziowego
  • organizację reagowania na zagrożenia powodziowe
  • sposoby informowania, ostrzegania i alarmowania mieszkańców
  • procedury działania
  • informacje o siłach i środkach ratowniczych
  • wzory dokumentów do szacowania szkód
  • mapy terenów zalewowych w wersji elektronicznej i drukowanej
Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE