A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

Województwo śląskie leży na wododziale górnych biegów rzeki Wisły i rzeki Odry. Należy do rejonów o średnim zagrożeniu powodziowym w skali kraju. Przyczynami wezbrań na tym terenie są najczęściej opady nawalne lub rozlewowe w okresie letnim, głównie w lipcu i sierpniu. Roztopowe powodzie wiosenne występują bardzo rzadko i nie przybierają wielkich rozmiarów.

Gliwice – miasto na prawach powiatu zajmuje powierzchnię 133,4 km² i stanowi najbardziej ku zachodowi wysuniętą jednostkę zespołu miast Województwa Śląskiego. Miasto leży pomiędzy 50°14' a 50° 22' szerokości geograficznej północnej oraz 18°33' a 18°45' długości geograficznej wschodniej.

Miasto Gliwice zlokalizowane jest w środkowej części zlewni rzeki Kłodnicy, na terenach płaskich, zdeformowanych działalnością człowieka (zmiany związane z działalnością górniczą, nasypy, wiadukty, tereny silnie zurbanizowane). Na terenie Gliwic, w górnej części zlewni rzeki Kłodnicy znajduje się większość dopływów rzeki (dopływy prawostronne).

W centrum miasta, jako lewobrzeżny dopływ uchodzi do rzeki Kłodnicy potok Ostropka. W dolnym odcinku, na północno-zachodnich granicach miasta, w pobliżu ujścia rzeki Kłodnicy do zbiornika wodnego Dzierżno Duże, po stronie lewej dopływa potok Kozłówka.

Od Portu Gliwice w dzielnicy Łabędy rzeka Kłodnica do zbiornika Dzierżno Duże płynie wzdłuż Kanału Gliwickiego.

W wyniku prowadzonych prac odwodnieniowych oraz wskutek eksploatacji ujęć wód podziemnych, w triasowych pokładach wykorzystywanych dla ujęć wody dla Gliwic i miast wokół Gliwic, utworzył się lej depresyjny, na którym doszło do obniżenia zwierciadła wód podziemnych.

Na potrzeby działań służb ratowniczych funkcjonuje przy Centrum Ratownictwa Gliwice magazyn przeciwpowodziowy, którego wyposażenie stanowią:

  • sprzęt odwadniający i osuszający: pompy, osuszacze kondensacyjne do pomieszczeń
  • sprzęt ratunkowy pływający: pontony, łódki, silniki zaburtowe, koła ratunkowe
  • oświetlenie: agregaty prądotwórcze, generatory ESE 604 DYS/S, maszty oświetleniowe
  • sprzęt roboczy i ochronny: wyposażenie dla ekip ratowniczych, koce ratunkowe/termiczne, śpiwory, łóżka polowe, termosy na napoje i inne
  • materiały robocze: worki polipropylenowe, folia izolacyjna i inne

Tabela 1. Zestawienie rzek i potoków na obszarze Gliwic oraz nazwa administratora.

Lp. Nazwa cieku (km od – do) Długość odcinka cieku (km) Odbiornik - strona dopływu Nazwa administratora
1. rzeka Kłodnica
40,400 – 55,000
14,600 rz. Odra brzeg prawy RZGW Gliwice
2. Kanał Gliwicki
39,400 – 35,400
4,000 rz. Odra brzeg prawy RZGW Gliwice
3. potok Czarniawka
0,000 – 1,800
1,800 rz. Kłodnica brzeg prawy

ŚZMiUW Katowice

Biuro Terenowe Gliwice

4. potok Guido
0,000 – 2,000
1,945 rz. Kłodnica brzeg prawy

PU UM Gliwice

5. rzeka Bytomka
0,000 – 3,300
3,300 rz. Kłodnica brzeg prawy RZGW Gliwice
6. potok Rokitnicki
0,000 – 2,900
2,900 rz. Bytomka brzeg prawy
ŚZMiUW Katowice
Biuro Terenowe
Gliwice
7. potok Ostropka z prawym dopływem Doa 0,000 – 4,820 km 4,820 – 5,950

4,820

1,130

rz. Kłodnica

brzeg lewy

PU UM Gliwice

ŚZMiUW Katowice

Biuro Terenowe Gliwice

8.

potok Kozłówka

0,000 – 0,655

3,070 – 5,600

3,185

rz. Kłodnica

brzeg lewy

ŚZMiUW Katowice

Biuro Terenowe Gliwice

9. potok Ligocki
0,000   – 1,900
1,900  rz. Kłodnica
brzeg lewy
PU UM Gliwice
Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE