A A A
Rozmiar czcionki:
Polish English
gliwice logo pelny kolor
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE

Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice - jest to podstawowy dokument, który określa zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie miasta.

W skład niniejszego dokumentu wchodzą następujące elementy:

1. Plan główny zawierający:

 1. Charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń.
 2. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa.
 3. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.

2. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym:

 1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń.
 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowania przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej.
 3. Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 4. Współdziałanie między uczestnikami zarządzania kryzysowego.

3. Załączniki funkcjonalne planu głównego określające:

 1. Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej.
 2. Organizację łączności.
 3. Organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania.
 4. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń.
 5. Organizację ewakuacji obszarów zagrożonych.
 6. Organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej.
 7. Organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru.
 8. Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego.
 9. Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód.
 10. Procedury uruchamiania rezerw państwowych.
 11. Wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie miasta.
 12. Priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej.
Numery alarmowe:
Pogoda w Gliwicach:
 
Copyright © 2015, CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE